Ansvarlig videregivelse af data

Bevo og organisationsfirmaet Touch Incentive Marketing anser systemsikkerhed for meget vigtigt. På trods af vores kontinuerlige opmærksomhed på systemsikkerhed, kan der stadig være et svagt punkt. Hvis du har fundet et svagt punkt, vil vi gerne høre om det, så vi kan træffe foranstaltninger hurtigst muligt. Vi vil gerne samarbejde for bedre at kunne beskytte vores kunder og systemer.

Vi beder dig venligst om:

 • At e-maile dine fund til privacy@touchincentive.nl
 • Ikke at misbruge problemet ved, for eksempel, at downloade mere data end nødvendigt for at demonstrere lækage eller for at se, ændre eller slette data fra tredjeparter. 
 • Ikke at dele problemet med andre, førend det er løst og slette al fortrolig data, der er opnået gennem lækagen, umiddelbart efter lækagen er blevet lukket 
 •  Ikke at bruge angreb på fysisk sikkerhed, social engineering, distribueret lammelsesangreb, spam eller tredjepartsapplikationer. 
 •  At give tilstrækkelig information til at gengive problemet så vi kan løse det hurtigst muligt. (Normalt er det berørte systems IP-adresse eller URL samt en beskrivelse af problemet nok, men mere komplekse problemer kan kræve mere)

Vi lover:

 • Vi vil svare på din anmeldelse inden for 3 arbejdsdage med vores vurdering af anmeldelsen samt en forventet afviklingsdato. Hvis ovenstående betingelser er mødt, vil vi ikke tage retslige skridt angående anmeldelsen.
 • Vi behandler anmeldelsen fortroligt og deler ikke personlig information med tredjeparter uden tilladelse, medmindre dette er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse (det er muligt at anmelde under et pseudonym).
 • Vi holder dig informeret om fremskridtene i løsningen af problemet.
 • I rapporteringen af det anmeldte problem vil vi, hvis ønsket, nævne dit navn som opdageren. 
 • Som en tak for hjælpen, tilbyder vi en belønning for hver anmeldelse af et ukendt sikkerhedsproblem. Vi bestemmer belønningens størrelse baseret på alvorligheden af lækagen og anmeldelsens kvalitet, dog med et gavekort på minimum DKK 186.

  Vi bestræber os på at løse alle problemer så hurtigt som muligt og vil med glæde være med i enhver publikation omkring problemet, når først det er løst.