Generelle vilkår

Vær opmærksom på beskatning af goder. Læs mere her. Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for Waterpoints loyalitetsprogrammet:

 • 1.      Waterpoints programmet er udelukkende beregnet til udvalgte kunder hos Bevo Nordic A/S (i det følgende benævnt "deltagere").

  2.      Deltagerne kan optjene brugbare Waterpoints som nævnt på portalen.

  3.      Alle opsparede Waterpoints er gyldige indtil den 31. oktober i det følgende kalenderår. En måned før denne dato får deltagerne besked om udestående og indløselige Waterpoints; dette sker pr. e-mail. Efter den 31. oktober vil de ikke indløste Waterpoints fra det foregående Waterpoints år udløbe; værdien vil derefter komme WaterStarters projektet til gode. Yderligere oplysninger findes på: waterstarters.org.

  4.      Varerne er tilgængelige for deltagerne, så længe lager haves. Der tages forbehold for ændringer i varebeskrivelser samt ændringer af de afbildede varer, betingelser og pointværdier.

  5.      Ordrer leveres normalt inden for 3 arbejdsdage. Hvis det er muligt, vil ordren blive leveret tidligere. Hvis levering ikke kan ske til tiden, vil du modtage en meddelelse pr. e-mail eller telefon.

  6.      For oplysninger om levering af din ordre bedes du kontakte helpdesk på +45 70 89 00 63 eller via e-mail på shop@gogift.dk.

  7.      I tilfælde af at leverede varer ankommer beskadiget ved modtagelsen, skal deltageren så vidt muligt nægte levering eller kontakte helpdesk inden for 2 arbejdsdage efter modtagelsen af leveringen. Der kræves en fuldstændig beskrivelse af fejlen eller skaden ved underretningen af helpdesk, herunder et foto, hvis det er muligt. Helpdesk kan sørge for, at varen afhentes hos deltageren, forudsat at den returneres i originalemballagen. Ved modtagelse vil helpdesk automatisk foretage en automatisk kreditering af hele beløbet. En eventuel erstatningsordre vil blive faktureret til de oprindelige omkostninger.

  8.      I tilfælde af at leverede varer bliver defekte inden for 30 dage efter modtagelsen, kan helpdesk sørge for at få varerne afhentet. Varerne skal forblive i den originale emballage, ledsaget af alt tilbehør og dokumentation som oprindeligt leveret. De defekte varer kan returneres til den oprindelige leverandør med henblik på udskiftning eller reparation og derefter returneres til deltageren. Afhængigt af leverandørens vilkår og betingelser kan helpdesk vælge at sende en erstatning, i hvilket tilfælde helpdesk automatisk foretager en automatisk kreditering af hele beløbet. En eventuel erstatningsordre faktureres til de oprindelige omkostninger.

  9.      I tilfælde af at leverede varer bliver defekte 30 dage efter modtagelsen, vil processen være i overensstemmelse med producentens garanti. Helpdesken kan give deltageren producentens kontaktoplysninger, information om garantien, samt et købsbevis til deltageren. Helpdesk kan om nødvendigt sørge for, at varen returneres til reparation/udskiftning i henhold til producentens betingelser. Der kan være omkostninger forbundet med afhentning.

  10.   I tilfælde af at varer ikke ønskes, kan deltageren returnere varerne til inden for 30 dage efter modtagelsen. Varerne skal være i uberørt stand til videresalg, ubrugte og med eventuelle sikkerhedsmærker på plads. Når varen er modtaget og inspiceret som værende god til lager, vil der kun blive udstedt en kredit for varen. På grund af hygiejnebestemmelser kan øreringe og hovedtelefoner ikke returneres.

  11.   I tilfælde af at varer returneres af kureren som ikke leveret, vil varerne blive returneret til lageret, og der vil automatisk blive udstedt et automatisk kredit for varerne alene.

  12.   Hvis en Bevo Nordic A/S kunde af en eller anden grund ikke længere er berettiget til at deltage i Waterpoints programmet, må denne Bevo Nordic A/S kunde ikke længere benytte Waterpoints kontoen.

  13.   I tilfælde af svigagtig adfærd i forbindelse med Waterpoints programmet forbeholder Bevo Nordic A/S sig ret til at udelukke deltagere fra deltagelse uden at angive nogen begrundelse.

  14.   Til udvikling og implementering af Waterpoints programmet, herunder onlineplatformen, har Bevo Nordic A/S indgået kontrakt med Touch Incentive Marketing. Til den logistiske håndtering af bestilte varer i Danmark har Touch Incentive Marketing indgået et samarbejde med GoGift A/S.

  15.   Hverken Bevo Nordic A/S eller Touch Incentive Marketing er ansvarlige for ændringer i sortimentet og/eller ophør af varer og/eller forsinkelser i leveringen af varer.

  16.   Hverken under eller efter Waterpoints programmets løbetid er Bevo Nordic A/S eller Touch Incentive Marketing ansvarlige for skader eller ulykker, som deltagerne måtte blive udsat for gennem Waterpoints programmet, uanset årsagen.

  17.   I tilfælde af uenighed om kampagnen er afgørelsen fra Bevo Nordic A/S' ledelse afgørende.

  18.   Bevo Nordic A/S forbeholder sig ret til at justere vilkårene og/eller foretage ændringer uden angivelse af begrundelse.

  19.   Disse generelle vilkår og betingelser påvirker ikke dine lovbestemte forbrugerrettigheder.

  20.   Belønning og bevarelse af Waterpoints er betinget af rettidig betaling af skyldige beløb til Bevo Nordic A/S.